Aleister Crowley, A∴A∴, Ordo Templi Orientis, Święte księgi thelemy, Tarot Thota, Thelema

Symbol thelemy

30 czerwca 2016

Symbol thelemy

 

„Zaprowadziłeś mnie ku wielkiej rozkoszy. Dałeś mi Swe ciało do posmakowania i krew, oferując nią upojenie. W duszę mą wbiłeś kły Wieczności, całkowicie strawiła mnie Trucizna Nieskończoności.”

Liber Cordis Cincti Serpente III:39-39

 

Kilkukrotnie pytano mnie, czy thelema ma swój „oficjalny symbol”. Niektórzy uważają, że jest nim tak zwany unikursalny heksagram. Inni uwielbiają stosować po prostu „93” (wartość liczbowa greckiego słowa „thelema”). Od czasu do czasu można również spotkać się z pieczęcią Babalon lub z tak zwanym Znakiem Bestii.

Osobiście uważam, iż skoro thelema głosi o wyjątkowości każdej kobiety i każdego mężczyzny, tak każdy z nas powinien odkryć swój własny, indywidualny symbol, który podkreślałby unikalną relację ze światem. Aspiranci do A∴A∴ wykonują podobne ćwiczenie konstruując swoje magiczne bronie. W Liber A vel Armorum znajdziemy instrukcje, w których na poszczególnych stopniach  opracowuje się wpierw własny wzór, a następnie słowo i liczbę, które mają reprezentować Wszechświat. Takie reprezentacje muszą wyrażać geniusza studenta i zostać zaakceptowane przez mentora.

W niniejszym eseju chciałbym pokrótce omówić jeden symbol, do którego nawiązywał Aleister Crowley. W świętej księdze thelemy, Liber LXV III:28 czytamy: „Czerwone trójkątne serce umieszczone zostało w Twej świątyni.” Crowley skomentował te słowa następująco: „Czerwone trójkątne serce to szczególny symbol Ra-Hoor-Khuita […] W tym symbolu skryty jest Święty Anioł Stróż.”

Czerwień i trójkąt oczywiście przywodzą nam na myśl znak żywiołu ognia i kojarzą się ze słowami Pana Eonu z Księgi Prawa III:3: „Niech będzie wpierw zrozumiane, iż jestem bogiem Wojny i Zemsty.” To pewnie z tego powodu symbol ten znalazł się na okładkach polskich pirackich wydań Magiji w teorii i praktyce.

1

W Liber Librae 18 czytamy jednak: „osiągnij równowagę mocy, stań pewnie w centrum krzyża żywiołów”. Pomysł, że symbolem thelemy może być jeden z pięciu żywiołów jest raczej mało prawdopodobny.

Zagadkę, o jaki trójkąt chodzi rozwiązuje inny dokument A∴A∴, Liber Vesta sub figura DCC, zwany również „Księgą szat Zakonu”. W opisie jednej z szat czytamy:

„Neofita będzie nosił czarną szatę wykonaną z lnu, wełny lub jedwabiu. Ma mieć kształt tau i czerwony trójkąt na piersi. Owe ‘czerwone trójkątne serce umieszczone w świątyni’ jest symbolem thelemy”.

Treść nie mówi nam, w którą stronę ma być zwrócony trójkąt, ale w kolekcji dokumentów J.F.C. Fullera w londyńskim King’s College zachowały się rysunki Crowleya z projektami szat Zewnętrznego Kolegium, które nie zostawiają co do tego cienia wątpliwości.

2

Co oznacza ten symbol? Intrygującą wzmiankę na jego temat znajdujemy w 69. rozdziale Księgi kłamstw: „Oto jest święty Heksagram. […] Czerwony trójkąt jest zstępującym językiem chwały; błękitny trójkąt jest wstępującym językiem modlitwy.”

Crowley skomentował ów ustęp następująco:

„Rozdział ten nawiązuje do rysunku heksagramu, jaki wykonał Levi; krytykuje go i ulepsza. W powszechnie spotykanym heksagramie czerwony trójkąt zwrócony jest wierzchołkiem ku górze, symbolizując w ten sposób ogień, podczas gdy wierzchołek niebieskiego trójkąta skierowany jest ku dołowi, co oznacza związek z wodą. W magicznym heksagramie pozycje te zostają zamienione. ‘Zstępujący’ czerwony trójkąt wiąże się z Horusem, jest znakiem, który objawił sam Horus podczas Ekwinokcjum Bogów. (Jest on niczym ogień zstępujący na ołtarz i liżący płonącą ofiarę.) Błękit reprezentuje aspirację, jest również kolorem oddania, a trójkąt, rozpatrując sprawę z kinetycznego punktu widzenia, symbolizuje ukierunkowanie siły.”

Zstępujący czerwony trójkąt nazywam osobiście Inspiracją, zaś wstępujący trójkąt niebieski Aspiracją. Definicja ta nabierze sensu szczególnie dla Kapłanek i Kapłanów krystalizujących światło naszego Pana, Ojca Słońca podczas celebracji Mszy Gnostyckiej.

Co Crowley miał na myśli, pisząc, że Horus objawił ów trójkąt podczas Ekwinokcjum Bogów? W marcu 1904 roku skomponował on Inwokację Horusa, którą wykonał w dniu wiosennej równonocy (20 marca). W tekście rytuału pojawiają się zdania: „Posiadam czerwony trójkąt, nikomu nieznany znak. Niechaj wyraża Ciebie, o Panie!” Autor dodaje przypis, gdzie tłumaczy, iż symbol ten został mu przekazany przez znajdującą się w transie Uardę („Jasnowidzącą”), czyli Rose Kelly, która odegrała kluczową rolę w recepcji Księgi Prawa. Crowley dodał również przypis, iż „widział wpierw Horusa w Geburze, następnie jako aspekt Tifaret, łącznie z Chesed i Geburą (odwrócony czerwony trójkąt), jako aspekt przeciwny Ozyrysowi.”

Ten z pozoru zagmatwany kabalistyczny żargon prowadzi nas wprost w serce misterium. Gebura, Chesed i Tifaret tworzą trójkąt, który w Liber 777 (kolumna CXVIII) przypisano czakrze anahata.

3

Słowo anahata oznacza w sanskrycie „niepodbity”. Czakra ta jest odpowiedzialna za kreatywną naukę i wyrafinowaną sztukę. Warto przy okazji przypomnieć, że Crowley definiował magiję jako „naukę i sztukę powodowania zmian zgodnie z wolą”. Anahata to także miejsce materializacji i spełnienia myśli oraz pragnień. Na tym poziomie adept doświadcza zrozumienia, czym jest prarabdha karma (los i przeznaczenie). U korzenia anahaty znajduje się kalpa taru – drzewo spełniające życzenia. Jako, że czakra ta jest przypisana sercu, tak płynie z niej nieegoistyczna miłość i uzdrawiająca moc.

4

Czakra ta przypisana jest drugiemu stopniowi O.T.O., który nazywa się Życiem, zaś ceremonię inicjacji na ten stopień określa się technicznym mianem „konsekracji”. Członkowie tego stopnia, zwani „magami”, pracują z urzeczywistnieniem powyższych jakości na wszelkich planach.

Jakże znamiennie prezentują się teraz okładki polskich edycji Magiji… Jakże wymownie brzmią słowa Crowleya, który pisał w liście do Heinricha Tränkera: „Można zadać pytanie, ‘Kto dał ci władzę, żeby to czynić?’ Pierwszą kardynalną cnotą studenta naszej Sztuki powinna być intelektualna rzetelność”.

Przyjrzyjmy się ścieżkom tworzącym obręb trójkąta i przypisanym im kartom. U góry widzimy kartę Żądza, po lewej kartę Dostosowanie, zaś po prawej kartę Eremita. Ścieżki te wyrażają ucieleśnienie formuły Nowego Eonu. W Księdze Prawa I:39-40 czytamy: „Słowem Prawa jest Θελημα. Kto nazywa nas Thelemitami, nie czyni źle, jeśli przyjrzy się dokładnie słowu, albowiem są w nim Trzy Stopnie – Eremity, Kochanka i człowieka Ziemi.”

5

Eremita to oczywiście Atu IX i litera jod (nasienie, potencjał), Kochanka przedstawia Atu XI i litera tet (lew-wąż, życie), natomiast Człowieka Ziemi Atu VIII i litera lamed (znak Wagi, dostosowanie do warunków, gdzie każde wydarzenie staje się sakramentem). Warto przypomnieć, iż tymi słowy nazwano również trzy triady systemu O.T.O. Widzimy zatem, iż wszystkie stopnie skupiają się na Życiu i stanowią doń komentarze oraz instrukcje.

5a

Natura Życia jest objawiona w wartości liczbowej zarówno kart, jak i przypisanych im liter. Liczba atutów (VIII + IX + XI) wynosi 28. To mistyczna liczba siódmej sefiry Netzach, która powiązana jest z Wenus. Otrzymuje się ją poprzez zsumowanie wszystkich cyfr od 1 do liczby danej sefiry (w przypadku Netzach jest to siedem): Σ(1–7). To także wartość liczbowa hebrajskiego słowa IChUD, które oznacza „unia z Bogiem”.

Suma wartości liczbowych liter: lamed (30) + jod (10) + tet (9) daje nam 49, czyli drugą planetarną liczbę Wenus! Powstaje ona poprzez pomnożenie pierwszej liczby przez samą siebie  (7 x 7) Naturą Życia jest Miłość.

Iloczyn trzech sefirot (4 x 5 x 6) wynosi 120. Crowley opisał szczegółowo misteria powiązane z tą liczbą w Świątyni króla Salomona w „The Equinox” tom I, numer 5. To między innymi wartość liczbowa hebrajskiej litery samek, która oznacza „podpora” i wiąże się z arcyważną kartą tarota zwaną „Sztuka”.

W Księdze Thota Czytelnik znajdzie diagram Drzewa Życia, na który Crowley naniósł trygramy I Chingu. Geburze przypisał czen (ogień, grzmot), Chesed tuei (woda, jezioro), zaś Tifaret li (słońce, światło). Medytacje nad samymi trygramami rzucają sporo światła na istotę Wielkiego Dzieła w Nowym Eonie.

6

Oczywiście dwa powiązane trygramy tworzą heksagram. Przyjrzyjmy się pokrótce energetyce powiązanych ze sobą sefirot.

Trygramy Gebury i Tifaret, powiązane kartą Dostosowanie, dają nam heksagram 55., Feng („obfitość”, „pełnia”). Obraz tej figury mówi o szlachetnym człowieku, który „wyrokuje w procesach i wymierza karę”. Karta Dostosowanie w staroeonicznych taliach nazywana była Sprawiedliwością. To heksagram nadziei, pogody ducha, który w osądzie nakazuje po prostu radować się tym, co mamy. To przypomnienie, iż „egzystencja jest czystą radością”. Na tym poziomie aspirant pracuje z karma jogą. Staje się mistrzem jamy i nijamy, a jego charakter zostaje w pełni zdefiniowany. Wreszcie Człowiek Ziemi staje się Perfekcyjnie Inicjowanym.

Trygramy Gebury i Chesed, powiązane kartą Żądza – jako że znajdują się na tym samym poziomie – można odczytywać w dwojaki sposób. Tym sposobem otrzymujemy heksagram 54., Kwei Mei i heksagram 17., Sui. Crowley powiązał je w Księdze Thota z Rycerzem Kielichów i Królową Różdżek. Na tym poziomie aspirant pracuje z hatha jogą, celem osiągnięcia mistrzostwa w asanie, pranajamie i pratjaharze. Kochanek staje się Magusem Światła i biskupem E.G.C. posiadającym moc konsekracji i sprawia, że „gorzka woda staje się słodka” (Liber LXV III:55).

Trygramy Chesed i Tifaret, powiązane kartą Eremita, dają nam heksagram 49., Ko, („rewolucja”). Osąd dla tej figury jest bardzo optymistyczny. Mówi o nadchodzącym sukcesie i zaniku wszelkich wyrzutów sumienia. Thelema jest rewolucyjna, przynosi nową duchowość i nową moralność. Jak powiada Księga Prawa II:24: „Zważaj! oto są ważne tajemnice, gdyż mam także i innych przyjaciół, którzy są eremitami. Nie myśl, że znajdziesz ich w lesie lub w górach, lecz w purpurowych łożach, pieszczonych przez wspaniałe bestialskie kobiety o długich kończynach i z ogniem i światłem w oczach, i masą płomiennych włosów nad nimi; tam ich znajdziesz. Ujrzysz, jak władają na czele zwycięskich armii, tam, gdzie wszelka radość milion razy większa niźli ta.” Na tym poziomie aspirant pracuje z radża jogą celem osiągnięcia dharany i dhjany. Eremita staje się członkiem Suwerennego Sanktuarium Gnozy.

Sądzę, iż podałem wystarczająco dużo wskazówek, by umożliwić dalsze studia. Nie pozostaje mi nic innego, jak zarekomendować aspirantom, by przyjrzeli się głębiej naturze sefirot konstytuujących symbol thelemy – czerwony skierowany w dół trójkąt. Niechaj dzięki nieustannej kontemplacji oraz praktyce stanie się on żywym i rytmicznie pulsującym Sercem Mistrza.

8