Aleister Crowley, Thelema

Aleister Crowley o obowiązkach thelemitów

6 grudnia 2023

Aleister Crowley

Obowiązek

Uwagi na temat podstawowych zasad praktycznego postępowania, które mają przestrzegać osoby akceptujące Prawo thelemy.

 

„Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.” AL I:40

„Nie ma prawa poza Czyń wedle swej woli.” AL III:40

„…nie masz żadnego prawa poza czynieniem swej woli. Czyń tak, a nikt nie powie nie. Albowiem czysta wola, nieukojona celem, wolna od żądzy wyniku, jest na każdy sposób doskonała.” AL I:42-44

„Miłość jest prawem, miłość podług woli.” AL I:57

„Każdy mężczyzna i każda kobieta to gwiazda.” AL I:3

 

TWÓJ OBOWIĄZEK WOBEC SIEBIE

 1. Uczyń z siebie centrum swojego wszechświata.

„Jestem płomieniem, który płonie w każdym sercu człowieka i w rdzeniu każdej gwiazdy.” AL II:6

 1. Zgłębiaj naturę i moce swego istnienia.

Dotyczy to wszystkiego, co wiąże się lub może wiązać się z tobą. Musisz zaakceptować wszystkie rzeczy takimi, jakimi są – to czynniki tworzące twą prawdziwą jaźń.. Ta jaźń zawiera w sobie wszystko, a jej odkrycie jest procesem inicjacji (podróżą w głąb siebie). Skoro jej naturą jest ciągły ruch, nie można jej rozumieć jako coś statycznego, ale jako coś dynamicznego, nie jako rzeczownik, ale jako czasownik.

 1. Rozwiń harmonijnie i według właściwych proporcji twoje cechy.

„Mądrość rzecze: bądź silny!” AL II:70

„Lecz przewyższaj! przewyższaj!” AL II:71

„Bądź silny, o człecze! pożądaj, raduj się wszelkimi rzeczami zmysłu i zachwytu i nie obawiaj się, iż jakiś Bóg za to cię odrzuci.” AL II:22

 1. Medytuj nad twoją naturą.

Rozważ każdy składający się na nią element, oddzielnie i w powiązaniu z resztą, żeby właściwie ocenić prawdziwy cel totalności swego istnienia.

 1. Odnajdź i wyraź formułę tego celu, czyli „Prawdziwą Wolę”, w jak najprostszy sposób.

Naucz się jak najlepiej manipulować kontrolowanymi przez ciebie energiami w celu uzyskania jak najlepszych wyników w relacjach z tymi częściami wszechświata, których jeszcze nie kontrolujesz.

 1. Powiększaj królestwo swej świadomości oraz kontrolę nad obcymi jej siłami.

Użyj w tym celu swych zdolności, które coraz lepiej i sprawniej wykorzystujesz, aby w ten sposób osiągnąć bardziej klarowną, subtelną, pełną i dokładną percepcję, lepsze zrozumienie rzeczy i mądrzejsze zarządzanie światem zewnętrznym.

 1. Nigdy nie pozwól, żeby myśl lub wola innej osoby przeszkadzała twojej woli.

Bądź czujny, a kiedy ktoś będzie chciał wpływać na ciebie, broń się z niepohamowaną pasją i odwagą. Inne istoty mają jedynie dostarczać ci nowych faktów do twego doświadczenia wszechświata lub pomagać – dzięki namiętnemu zjednoczeniu – w osiągnięciu wyższej syntezy Prawdy.

 1. Nie tłum i nie ograniczaj prawdziwych instynktów swojej natury, ale poświęć wszystko służbie swej Prawdziwej Woli.

„Bądźcie zatem powabni.” AL I:51

„Słowem Grzechu jest Ograniczenie. O człeku! nie odmawiaj swej żonie, jeśli jej wola! O kochanku, jeśli taka twoja wola, odstąp! Prócz miłości nie ma innej więzi, która może zjednoczyć podzielone; wszystko inne jest przekleństwem. Przeklęte! Przeklęte niech będzie na eony! Piekło.” AL I:41

„Takoż i ty cały; nie masz żadnego prawa poza czynieniem swej woli. Czyń tak, a nikt nie powie nie. Albowiem czysta wola, nieukojona celem, wolna od żądzy wyniku, jest na każdy sposób doskonała.” AL I:42-44

„Zbierzecie dobra, obfitość kobiet i przyprawy i będziecie nosić bogate klejnoty; przewyższycie narody ziemi w chwale & dumie, lecz zawsze w miłości do mnie i przybędziecie ku mej radości.” AL I:62

 1. Raduj się!

„Pamiętajcie wszyscy, że egzystencja jest czystą radością; że wszystkie smutki są jeno jako cienie; odchodzą & są spełnione; lecz jest to, co pozostaje.” AL II:9

„Lecz wy, o moi ludzie, podnieście się & przebudźcie! Rytuały odprawiajcie należycie, z radością & pięknem! Istnieją rytuały żywiołów i święta czasu. […] Święto ognia i święto wody; święto życia i większe święto śmierci! Święto każdego dnia w waszych sercach, w radości mego zachwytu! Święto każdej nocy ku Nu i przyjemności największej rozkoszy! Tak! świętujcie! radujcie się! odtąd nie ma lęku! Oto rozkład; wieczna ekstaza w pocałunkach Nu.” AL II:34-36, 41-44

„Raduj się teraz! przybywaj w naszej chwale & zachwycie! Przybywaj w naszym namiętnym spokoju & spisuj Królom słodkie słowa!” AL II:64

„Drżyj radością życia & śmierci! Ach! Twa śmierć będzie wspaniała. Szczęśliwy ten, kto ją ujrzy. Śmierć ta będzie przypieczętowaniem obietnicy naszej długowiecznej miłości. Chodź! wynieś w górę swe serce & raduj się!” AL II:66

„Czy Bóg zamieszka w psie? Nie! lecz najwyżsi są spośród nas. Będą się radować, nasi wybrańcy; ten, kto się smuci, nie pochodzi od nas. Piękno i siła, radosny śmiech i rozkoszne osłabienie, siła i ogień, oto co pochodzi od nas.” AL II:19-20

 

TWÓJ OBOWIĄZEK WOBEC INNYCH MĘŻCZYZN I KOBIET

 1. „Miłość jest prawem, miłość podług woli.” AL I:57

Jednocz się namiętnie z każdą formą świadomości, niszcząc w ten sposób poczucie odrębności od całości i tworząc nowy system pomiarów we wszechświecie.

 1. „Jako bracia walczcie!” AL III:59

„Jeśli byłby on Królem, nie mógłbyś go zranić.” AL II:59

Zauważanie różnic pomiędzy dwoma punktami widzenia jest użyteczne w mierzeniu ich pozycji w całości. Walka rozbudza męstwo i twórczą energię, podobnie jak miłość (walka jest jest formą) roznieca umysł do stanu orgazmu, który umożliwia przekroczenie swojej racjonalnej tępoty.

 1. Nie wchodź w konflikt z innymi wolami.

„Zważaj, by jeden nie wystąpił przeciwko drugiemu, Król przeciwko Królowi!” AL II:24

Miłość i walka, o których była mowa wcześniej, są rodzajem sportu, gdzie człowiek szanuje i uczy się od swego przeciwnika, ale nigdy nie wchodzi z nim w konflikt poza terenem gry. Chęć dominacji i manipulacji inną osobą jest próbą wypaczania jej, a nawet niszczenia, a przecież stanowi ona niezbędną część twego wszechświata, tj. twojej jaźni.

 1. Jeśli taka twa wola, próbuj oświecać innych, gdy zajdzie taka potrzeba.

Należy tak czynić zawsze z poszanowaniem zasad fair play i jedynie wtedy, gdy druga osoba nie potrafi siebie zrozumieć lub gdy prosi o pomoc. W innym wypadku mroki jej niewiedzy mogą przysłonić nam widok jej doskonałości (ponadto jej niewiedza może służyć nam za przestrogę lub może wzbudzać nasze zainteresowanie). Takiej osobie należy pomóc, gdy jej niewiedza doprowadziła do tego, że weszła w konflikt z wolą innej istoty. Tego typu konflikty są niebezpieczne i wymagają nie tylko niezwykłych zdolności i trafnej oceny sytuacji, ale przede wszystkim doświadczenia. Kiedy decydujemy się wpłynąć na inną jednostkę, pozostawiamy naszą twierdzę bez straży, co zwykle kończy się utratą naszej pozycji.

 1. Czcij wszystko!

„Każdy mężczyzna i każda kobieta to gwiazda.” AL I:3

„Niechaj odrzucone zostanie miłosierdzie: przeklęci ci, którzy się litują!” AL III:18

„Nie mamy nic wspólnego z wygnańcami i niezdolnymi, niech sczezną w swym nieszczęściu. Nic nie czują. Współczucie stanowi ułomność królów; zadepcz nieszczęśliwych & słabych; oto prawo silnych; oto nasze prawo i radość świata. Nie rozmyślaj, o królu, nad tym kłamstwem: Iż Ty Musisz Umrzeć; zaprawdę, nie umrzesz, lecz żyć będziesz. Niech teraz zostanie to pojęte: Jeśli ciało Króla ulegnie rozkładowi, on pozostanie na wieki w czystej ekstazie. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła & Wzrok, Światło; one są dla sług Gwiazdy & Węża.” AL II:21

Każda istota, podobnie jak ty, jest centrum wszechświata, który całkowicie różni się od twojego. Bezosobowy świat „natury” stanowi jedynie częściowo prawdziwy abstrakt, który zawiera idee uważane za wspólne cechy wszystkich istot. Wszechświat innej osoby jest zatem dla ciebie z konieczności nieznany i niepoznawalny. Co najwyżej można otrzymać od niego pewną dawkę energii, która składa się na nasze wrażenia i wywołuje nasze reakcje. Traktuj zatem ludzi z całkowitym szacunkiem, albowiem nie możesz poznać w pełni ich świata. Sprawdzaj wyniki swoich obserwacji, porównując je do ocen innych ludzi, a studiując ich metody, które prowadzą do sukcesu lub porażki, nabędziesz umiejętności do tego, żeby radzić sobie z własnymi problemami.

Litość, współczucie i tym podobne emocje zasadniczo obrażają boskości osoby, która je wyraża. Można pomóc innej osobie, która doświadcza strapienia, ale zawsze taki sposób, żeby ukazać pozytywną i szlachetną doskonałość wszechświata. Litość jest źródłem podłego, niegodziwego i tchórzliwego zachowania. Litość bluźni Prawdzie.

 

TWÓJ OBOWIĄZEK WOBEC LUDZKOŚCI

 1. Ustanów Prawo thelemy jako wyłączną zasadę postępowania.

Ogólny dobrobyt gatunku w dużej mierze wpływa na twój dobrostan, a ten zależy przede wszystkim od inteligentnego i mądrego stosowania Prawa thelemy. Dlatego bardzo ważne jest to, aby każda jednostka przyswoiła sobie to prawo i postępowała zgodnie z jego zasadamiże

Ustanowienie prawa thelemy może stać się zatem niezbędną częścią twej prawdziwej woli, albowiem czymkolwiek by ona nie była, warunkiem koniecznym do jej realizacji jest wolność od zewnętrznych ograniczeń.

Rządy zbyt często charakteryzują się godną pogardy głupotą, niezależnie od tego jak oświecony jest człowiek, który je tworzy lub ludzie, którzy im podlegają. Każdy mężczyzna i każda kobieta muszą zatem z całych sił starać się zmienić wszelkie kodeksy i prawa zgodnie z zasadami Prawa thelemy. Jako że prawo to jest prawem wolności, jego legislatura ma prowadzić do zabezpieczenia wolności jednostki. Należy przy tym unikać przypuszczenia, że godny osiągnięcia jest każdy pozytywny ideał.

„Słowem grzechu jest ograniczenie.” AL I:41

Istotą przestępstwa polega na tym że ogranicza ono wolność pokrzywdzonej jednostki. Zbrodnia ogranicza prawo człowieka do życia, kradzież prawo do cieszenia się owocami swej pracy, oszustwo ogranicza gwarantowane przez państwo prawo do prowadzenia bezpiecznych interesów i tak dalej. Jest zatem naszym wspólnym obowiązkiem zapobiegać występkom poprzez izolację przestępców i straszenie ich karą. Musimy im także pokazać, że przestępcze działanie, jeśli poddamy je analizie, jest sprzeczne z ich Prawdziwą Wolą. Można tego dokonać poprzez odebranie im praw, które wcześniej odebrali swoim ofiarom. Na przykład, wyjęcie spod prawa złodzieja sprawi, że będzie się on ciągle niepokoił o bezpieczeństwo swego mienia, które nie będzie chronione przez państwo. Zasada jest bardzo prosta: ten, kto łamie reguły, magicznie deklaruje, że nie istnieją. I faktycznie przestają istnieć, lecz jedynie dla niego.

Przestępstwa stanowią duchowe pogwałcenie Prawa thelemy, dlatego nie można ich tolerować. Ludzi, którzy nie rozumieją tej zasady, należy odseparować i pozwolić im na stworzenie swojego społeczeństwa. Dzięki temu przekonają się o potrzebie ustanowienia i szanowania sprawiedliwości.

Należy przestać przejmować się nienaturalnymi zbrodniami. Kiedy znikną fantastyczne ograniczenia, większa wolność nauczy człowieka, jak unikać działań, które naprawdę ograniczają prawa naturalne. Prawdziwe zbrodnie znikną automatycznie.

Należy uprościć administrację Prawa, szkoląc uczciwych ludzi, których wolą jest praca na rzecz społeczeństwa. To oni, na podstawie abstrakcyjnej zasady Prawa thelemy, będą dyskretnie rozstrzygać o winie, oceniać prawdziwe szkody oraz wydawać orzeczenia, biorąc pod uwagę faktyczne ograniczenia, które są wynikiem przestępstwa.

Ostatecznym celem jest reintegracja sumienia w oparciu o prawdziwe pryncypia nauki jako strażnika ludzkiego zachowania, kontroli społeczeństwa i rękojmi rządzących.

 

TWÓJ OBOWIĄZEK WOBEC WSZYSTKICH ISTOT I RZECZY

 1. Stosuj Prawo thelemy do wszystkich kwestii dotyczących przystosowania, pożytku i rozwoju.

Nadużywanie naturalnych predyspozycji zwierząt oraz przedmiotów jest pogwałceniem Prawa thelemy. Pogwałcenie to ma miejsce, kiedy zmienia się właściwe im funkcje, które zdeterminowała ich historia oraz struktura. Uczenie zatem dzieci rozwiązywania umysłowych operacji lub praktycznych zadań, do których nie są jeszcze przystosowane, to przestępstwo wobec natury. To samo tyczy się budowania domów z przegniłych materiałów, fałszowania żywności, niszczenia lasów, itp.

Prawo thelemy należy stosować w każdym przypadku, gdy trzeba rozstrzygnąć kwestie dotyczące postępowania. Jedynym kryterium powinny być wrodzone predyspozycje danej rzeczy.

Pojawią się pozorne a nawet prawdziwe konflikty interesów. Spory należy rozstrzygać poprzez odniesienie się do ogólnej wartości opozycyjnych sił na skali natury. Na przykład, chociaż drzewo ma prawo do swego istnienia, człowiek, będąc czymś więcej niż drzewem, może w razie potrzeby ściąć je w celu uzyskania paliwa bądź schronienia. Niechaj jednak nie zapomina, że prawo zemści się za naruszenie równowagi. Bezmyślne wycięcie lasów doprowadzi do wyjałowienia ziemi, a sprowadzenie królików w celu zdobycia taniej żywności, doprowadzi do powstania plagi.

Zauważ, że pogwałcenie Prawa thelemy przynosi kumulacyjne złe skutki. Masowa migracja ludności z wsi do wielkich miast (spowodowana przede wszystkim tym, że przekonano ich, aby wyparli się swych naturalnych ideałów) sprawiła nie tylko pogorszenie się stanu życia rolników, ale także zepsuła miasta. Popełnianych błędów przybywa wykładniczo i w końcu bardzo trudno im zaradzić. Systemowi społecznemu grozi zawalenie

Mądre przestrzeganie i doświadczanie Prawa thelemy wiąże się ze świadomym działaniem w harmonii z ewolucją. Eksperymenty dotyczące kreacji, łącznie z tworzenia wariacji istniejących gatunków, są zgodne z prawem i konieczne. Ich wartość należy oceniać na podstawie urodzaju, świadczącego o harmonijnym dążenie z naturą ku doskonałości

 

Przekład © Krzysztof Azarewicz