Tarot Thota

“Żądza w Tarocie Thota”

27 czerwca 2015

Poniżej przedstawiam fragment artykułu “Żądza w Tarocie Thota”, który w całości można przeczytać w szesnastym numerze pisma “Tarocista”. To techniczny i przeznaczony dla zaawansowanych studentów tekst, który wybiega poza elementarny dyskurs. Pismo można nabyć tutaj: http://tarocista.com/

*** ***** ***

Aleister Crowley tak opisuje górną część karty w Księdze Thota: „U góry widzimy wyobrażenie nowego światła, z dziesięcioma rogami Bestii pod postacią węży skierowanych w każdym kierunku, by mogły zniszczyć i odtworzyć świat”. Ta destrukcja i kreacja świata w doktrynie Crowleya posiada pozytywną i twórczą wymowę, albowiem Księga Prawa głosi, iż „egzystencja jest czystą radością”.

Wizja Graala w dwunastym etyrze Wizji i głosu kończy się pojawieniem sześciorga dzieci, które podchodzą do naczynia i zarzucają nań przezroczystą woalkę.

Dzieci te, owoc zrodzony z łona Babalon, symbolizowane są przez Szóstkę Kielichów, zwaną Rozkoszą. Wystarczy połączyć tę kartę z Żądzą, by stworzyły nowy obraz. Można powiedzieć, że widoczne na Szóstce Kielichów lotosy przepięknie rozkwitły na powierzchni ziemi, dzięki procesowi mającemu miejsce głęboko w glebie, a który przedstawia karta Żądza.
Crowley opisuje Szóstkę Kielichów jako „wrota do inicjacji” i symbol eucharystycznego sakramentu powiązanego z tajemnicami magii seksualnej nauczanej na najwyższych stopniach prowadzonego przez niego zakonu o nazwie Ordo Templi Orientis.

56

W innym, bardziej męskim aspekcie owe dzieci stają się Szóstką Różdżek, zwaną Zwycięstwem. Karta ta symbolizuje „stabilizację Energii oraz jej recepcję i odbicie w żeńskim potencjale”. Męskie, ogniste różdżki są naenergetyzowane wpływem Jowisza we Lwie, zaś dziewięć świecących harmonijnie płomieni nawiązuje do żeńskiej symboliki lunarnej i dziewiątej sefiry Drzewa Życia, zwanej Jesod.

Dzieci te z wiekiem zamienią się w strażników Graala, symbolizowanych na Szóstce Mieczy, a przedstawionych w postaci książąt na siedemnastowiecznym alchemicznym obrazie „Projekcja tynktury z serca króla”. Przypisano im sześć klasycznych planet, które na poziomie psychologicznym odpowiadają osiągnięciu duchowej integracji i pełni. Na tej karcie Graal znajduje się w samym centrum krzyża pod postacią róży.

6 mieczy i projekcja tynktury