A∴A∴, Święte księgi thelemy, Tarot Thota, Thelema

Thelemiczny nowy rok

20 marca 2017

Thelemiczny nowy rok

 

Czy wiecie, że w thelemie obchodzi się nowy rok?

Księga Prawa (II 36-43) wylicza kilka świąt, jak na przykład powiązane z równonocami i przesileniami „święta czasu”, czy też „święto trzech dni spisywania Księgi Prawa”, które przypada na 8, 9 i 10 kwietnia. Niemniej nie podaje, w jaki sposób nalicza się thelemiczne lata. Wskazówek dostarcza nam literatura A∴A∴, w tym periodyk „The Equinox”.

Thelemiczny kalendarz naliczamy od roku 1904, czyli tego, w którym Aleister Crowley otrzymał przekaz Księgi Prawa. Niemniej jednak nowy rok nie rozpoczyna się z dniem 8 kwietnia, jak przypuszczają niektórzy. Jest świętem ruchomym i przypada na moment wiosennego ekwinokcjum (zrównania dnia z nocą). Na poniższym zdjęciu widzimy strony tytułowe z dwóch numerów „The Equinox”. Pierwszy opublikowano w marcu 1909 roku i widzimy na nim informację, że wydano go w roku piątym. Numer trzeci wydano dokładnie rok później, w marcu 1910 roku i widzimy, że podaje rok szósty. Dla Crowleya znacznie istotniejszy był astronomiczny moment ekwinokcjum, aniżeli data spisania tekstu Księgi Prawa.

nowy-rok-1

A zatem dziś, 20 marca 2017 era vulgaris (czyli powszechnej, świeckiej ery) rozpoczął się 113 rok thelemiczy.

Kalendarz zaaranżowany jest w formie cykli, składających się z dwudziestu dwóch lat. Lata te odpowiadają poszczególnym Wielkim Wtajemniczeniom tarota. Datę zapisujemy z użyciem wielkich i małych liczb rzymskich. Pierwsza liczba podaje, który mamy cykl, zaś druga, który mamy rok w cyklu. 20 marca 2017 roku rozpoczyna się czwarty rok szóstego cyklu. Pamiętajmy, że pierwszy rok oznaczamy cyfrą 0, tak jak kartę tarota o nazwie Głupiec. A zatem szóstą kartą w tarocie jest Hierofant, zaś czwartą Cesarzowa. Datę możemy zapisać następująco: Anno Viii.

nowy-rok-2

Jeśli brzmi to dość skomplikowanie, po prostu zapamiętaj tę datę i co roku w dniu wiosennego zrównania dodawaj kolejną kartę tarota. I tak oto w marcu 2018 roku będziemy mieli Anno Viv (rok Cesarza w cyklu Hierofanta), w marcu 2019 Anno Vv (rok Hierofanta w cyklu Hierofanta) i tak dalej.

Osobiście nie traktuję kalendarza thelemicznego w kategoriach profetycznych. Pozwala mi natomiast ukierunkowywać moją magiczną pracę na dany obszar. Nawiązania do tarota dają nam świetne pole do zabawy. Obecnie przebywamy w cyklu Hierofanta, wielkiego wtajemniczającego, i weszliśmy w rok Cesarzowej, karty korespondującej z miłosną planetą Wenus. W roku Cesarzowej moje działania będą obracać się wokół powiązanych z tą kartą idei piękna, szczęścia, rozkoszy i sukcesu. Oczywiście istnieje znacznie bardziej ezoteryczna wykładnia tego wtajemniczenia – wystarczy jeśli wspomnę o znajdujących się na tej karcie herbach pelikana i białego orła, które są powiązane z misteriami O.T.O. Symbolikę tę zamierzam odnieść do tej, którą przedstawia Hierofant, a następnie skanalizuję ją celem pełnej aktywacji i manifestacji na planie materialnym powiązanym ze znakiem Byka, który koresponduje z kartą Hierofant. Zauważmy, na przykład, że na obu kartach znajduje się gołębica, co wskazuje na sekretny wybór powiązany z Księgą Prawa I:57. Zauważmy także, że znakiem Byka włada Wenus, planeta przypisana Cesarzowej. Rozważmy, że Hierofantowi przypisano literę vau, zaś Cesarzowej dalet, których wspólna wartość gematryczna wynosi 10, która to jest liczbą manifestacji. Tego typu kontemplacja po prostu dostarcza wskazówek powiązanych z naszym Dziełem. Im większej nabieramy biegłości w rozumieniu symboliki Tarota Thota, tym bogatszą otrzymujemy perspektywę na dany rok.

W praktyce o podobnym charakterze sugeruję używać jedynie kart Tarota Thota bądź innych talii wyraźnie odnoszących się do historiozofii. Starsze talie nie oddadzą nowoeonicznej energetyki i dynamiki. Ich użycie w tym kontekście przywodzi mi na myśl chirurga, który zamierza przeprowadzić skomplikowaną operację z użyciem narzędzi dostępnych w dziewiętnastym wieku.

W tradycji thelemicznej istnieje także zwyczaj odwoływania się w dniu wiosennego bądź jesiennego ekwinokcjum do słów wyroczni. Crowley stosował technikę dywinacyjną, zwaną bibliomancją. Po prostu otwierał Księgę Prawa (bądź inny ważny dla niego tekst) na przypadkowej stronie i magicznym sztyletem wskazywał na słowo, które miało nieść istotny przekaz na następnych sześć miesięcy. Tak pozyskane słowo poddawał kabalistycznej analizie i medytował nad jego znaczeniem. Przesyłał je również studentom jako „Słowo Ekwinokcjum”.

nowy-rok-3Metodę tę stosuję od lat wraz z przyjaciółmi z O.T.O. W celu pozyskania słowa odprawiamy Rytuał Święta Ekwinokcjum. Tekst tej wywodzącej się z nauk Złotego Brzasku i odprawianej przez Crowleya tuż przed pozyskaniem Księgi Prawa ceremonii znajduje się w książce Ekwinokcjum Bogów (Lashtal Press 2012). Nasza wersja została zmieniona i w pełni przystosowana do wymogów nowego eonu. W kulminacyjnym momencie główny oficer korzysta z woluminu świętych ksiąg thelemy i ogłasza wyrocznię w sposób podobny do opisanego powyżej. Bywało, że wszyscy zgromadzeni odczuwali dreszcze, słysząc potężne i niezwykle znaczące w danym kontekście słowo. Bywało, że trudno nie było powstrzymać śmiechu. Wówczas wyrocznia przypominała nam żartobliwie, że życie potrafi być radosną komedią Pana.

Wszystkiego dobrego w nowym roku!

thelemiczny-kalendarz