Thelema

“Test Nowego Eonu” Fratra Achada

19 czerwca 2017

17 czerwca 1948 roku Frater Achad skomponował “Test Nowego Eonu”. Powodzenia w odpowiedzi na pytania!

 

TEST NOWEGO EONU

  1. Czy uważasz, że żyjesz w starym, czy nowym eonie?
  1. Jeśli w starym, to jakbyś go opisał? Jeśli w nowym, to jakbyś go opisał?
  1. Jeśli uważasz, że żyjesz w starym eonie, to czy chciałbyś przejść do nowego?
  1. W Liber Legis I:50 czytamy:

„Zważaj! istnieją trzy próby w jednej i mogą być dane na trzy sposoby. Tłum musi przejść przez ogień, niech delikatni zostaną sprawdzeni w intelekcie, a wyniośli i wybrani w sposób najwyższy.”

Do której z tych grup należysz?

  1. Jeśli przynależysz do pierwszej, co według ciebie oznacza „przejść przez ogień”? Czy jesteś gotów, by przejść tę próbę?
  1. Jeśli przynależysz do drugiej, odpowiedz na poniższe pytania:

ETER JEST NIESKOŃCZONY. JEGO MANIFESTACJA W CZASIE I PRZESTRZENI DOKONUJE ZMIAN, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE STAJE SIĘ „NIEMAL SKOŃCZONY”.

  1. Czy to twierdzenie jest prawdziwe filozoficznie, teologicznie lub mistycznie?
  2. Czy możesz symbolicznie zademonstrować, jak działa?
  1. Jeśli przynależysz do trzeciej, odpowiedz na poniższe pytanie:

Jak można ucztować (ale nie mentalnie i nie duchowo) w obecności wrogów (na przykład w obozie koncentracyjnym) bez widocznego ruchu, który mógłby zwrócić uwagę strażników?

Czyń wedle swej woli będzie całym prawem.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

Prawo jest dla wszystkich.

 

Twój w Jedni i Miłości.

Achad

17 czerwca 1948