Aleister Crowley

Imię jego Legion – pseudonimy, aliasy i motta E.A. Crowleya

1 marca 2017

legion

Edward Alexander Crowley posługiwał się wieloma pseudonimami, aliasami i mottami. Poniższa lista powstała w wyniku ponad dwóch dekad prac nad materiałem bibliograficznym, lektury dziesięciu biografii, wglądu do prywatnych zbiorów najwybitniejszych kolekcjonerów Crowleyany na świecie, a także archiwów O.T.O., Instytutu Warburga w Londynie i  Harry Humanities Research Center na Uniwersytecie Teksańskim w Austin.

Pozwoliłem sobie przełożyć na język polski te z pseudonimów, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości, co do tłumaczenia. Mam nadzieję, że umili to Czytelnikowi obcowanie z materiałem. Znajomość angielskiego będzie jednak niemałym atutem, albowiem w wielu przypadkach inicjał w połączeniu z nazwiskiem tworzy nowe słowo. Na przykład R. Otter to rotter, angielskie słowo oznaczające „bydlak”. Skróty również mogą stanowić klucze do rozszyfrowania poczucia humoru Crowleya. Na przykład, M. może oznaczać Magister, R. to Rex, czyli Król i tak dalej.

Tytuły pozycji opublikowanych w naszym kraju (ale jedynie tych, które nie zostały okrojone przez wydawcę bądź tłumacza) podaję w języku polskim.

W trakcie kompilowania listy zauważyłem, jak wiele dzieł Crowleya zostało opublikowanych anonimowo oraz pod mało mówiącymi w tamtych czasach aliasami. Pamiętajmy, iż nie było wówczas Internetu, a przeciętny człowiek, który natrafiał w księgarni na egzemplarz Magick in Theory and Practice niekoniecznie musiał wiedzieć, kto naprawdę krył się za imieniem Mistrz Therion. W wielu przypadkach nazwisko Crowleya pojawiło się dopiero w nowożytnych wznowieniach jego dzieł. Co świadczy to o charakterze i celu, jaki przyświecał autorowi? Na to pytanie niechaj odpowie sobie sam Czytelnik.

Mam nadzieję, że prezentowana tu lista ukaże również, jak płodnym pisarzem był Crowley i zachęci do sięgnięcia po jego mniej znane eseje, poezje, a także recenzje. Bardzo często to właśnie w nich znajdujemy myśl, która w klarowny sposób wyraża całą filozofię Bestii.

 

666…………………………………………………… Często używany jako podpis, ale także jako autor recenzji Sanine oraz jako autor wstępu do Tao Te Ching.
666, Prorok Nowego Eonu…………………… Helios, Or the Future Beyond Science
Abhavananda…………………………………….. Recenzje Berashith i Salaman et Absal
A.C………………………………………………………….. Często używany jako podpis pod listami oraz pod recenzjami w „The Equinox”
A.C. Hobbs………………………………………………. Podpis pod listem do Geralda Yorke’a
Adam d’As……………………………………………….. Sekhet
Adam Weishaupt……………………………………… Prawdziwa postać, ale uważany przez Crowleya za autora jego Two Fragments of Ritual
A.E.C…………………………………………………… The Honourable Adulterers
ALASTOR……………………………………………. Mściciel do Towarzystwa Teozoficznego
Alastor de Kerval…………………………………… Porzucony pseudonim, wykorzystany w publikacji zbioru Amrita w 1980 r.
A.L………………………………………………………. Recenzja książki Maurice’a Maeterlincka; recenzja Rubaiyat d’Omar Khayyami
A.L. Alexander………………………………………… List ogłaszający publikację Ekwinokcjum Bogów
Aleister Crowley dit Alastor le Demon du Solitude……………………………………………….. Podpis pod listem do Geralda Yorke’a
Aleister MacGregor………………………………… Imię i nazwisko używane w Szkocji
Aleister Św. Edward Crowley…………………… Podpis pod konstytucją brytyjskiej sekcji M.M.M.
Alex C. Crowley……………………………………….. Irish Flag
Alex C…………………………………………………….. Podpis pod telegramem do amerykańskich studentów, lata 40-te, dobry humor
Alexander Crowley……………………………………. Podpis pod telegramem do amerykańskich studentów, lata 40-te, zły humor
Alexr Crowley………………………………………….. Podpis pod telegramem do amerykańskich studentów, lata 40-te, średni humor
Alexander Tobasco…………………………………… Recenzja książki Shelley’s Elopement
Algernon Robert Charles Brinburning………… The Ring and the Book
Alicja…………………………………………………… Podpis pod dedykacją dla C.F. Russella na egzemplarzu Tannhauser
Alice L. Foote………………………………………… Recenzja książki Lotus Leaves
Alice Wesley Torr…………………………………… The Sevenfold Sacrament, odniesienie do wstępu w The World’s Tragedy
Aloster Kerval…………………………………………. Eliksir Życia (II)
Aloysius Stuer………………………………………… Dedykacja w egzemplarzu Księgi kłamstw
Alys Cusack……………………………………………… The Wild Ass
Ananda Vigga……………………………………….. Pomyłkowo zapisany pseudonim w „The Equinox”. Powinno być: Ananda Vijja
Ananda Vijja………………………………………….. The Buddhist
A. Newman…………………………………………… A Sonnet
Anglik………………………………………………….. Recenzja książki The American Verdict on The War; Skeletons in the Cabinet
Ankh-af-na-Khonsu………………………………. Krótki, czyli Tuniski Komentarz, Wezwanie (w: Ekwinokcjum Bogów)
Ankh-f-n-Khonsu……………………………………. Nauczyciel świata do Towarzystwa Teozoficznego
APZ 7°=4› Opat Dam Car……………………………. Podpis jako posiadacza kopii Exercitia Spiritualia Ignacego z Loyoli
A. Quiller……………………………………………….. Recenzje książek The Open Road, In the Land of Ophir. W innych przypadkach to pseudonim J.F.C. Fullera
A. Quiller, Junior…………………………………….. Często używany jako podpis pod recenzjami w „The Equinox”
Ariel……………………………………………………….. Recenzja książki Law of Divorce
Autor Rosy Mundi……………………………………… Mr. Todd, a Morality
Autor znaku V…………………………………………… Landed Gentry; Thumbs Up!
Autorka (i jej przyjaciele)……………………………. Amphora
Bafomet……………………………………………………. Dobre polowanie!, recenzja książki Heavenly Bridegrooms
Bafomet X° O.T.O., Irlandii, Iony, i całej Brytanii……………………………………………………. Podpis pod listem do Geralda Yorke’a
Barbey de Rochechouart……………………………… La Foire (wykreślony wiersz z The Giant’s Thumb), Mass of St. Secaire
Bestia 666………………………………………………….. Nadany przez matkę, wbrew powszechnemu przekonaniu nieużywany często; Uwagi na temat pozyskania Liber Legis
Boleskine………………………………………………… Recenzja książki Morag the Seal
Bracia Łazarza………………………………………….. How I Became a Famous Mountaineer (część C)
Brat Aleister Crowley 418…………………………… Używany w Sekretnym Komitecie Rewolucyjnym Bezpieczeństwa Publicznego, kiedy ogłaszał niezależność Irlandii
Brat Astralogus Grek……………………………….. Atlantyda (maszynopis)
Brat Crowley……………………………………………… In Memoriam of John Yarker
Brytyjczyk…………………………………………………. An open Letter To General White
Były Absyntysta .……………………………………….. The New Art
Były Wielki Mistrz……………………………………….. The Crisis in Freemasonry
C………………………………………………………………. Recenzja The Occult Review
Cambridczyjk…………………………………………….. Recenzja książki Poems by Victor Ratcliffe
Chioa Khan……………………………………………….. Używany w Kairze w 1904 r.
Christeos Luciftias……………………………………… Magiczne motto na 5°=6›, Ambrosii Magi Hortus Rosarum
Christobel Wharton……………………………………. Recenzja książki The Vision
Clifford……………………………………………………… Wykorzystywany podczas podróży po USA i Kanadzie w latach 1915-16
C.M. (z tych rebeliantów)……………………………. Recenzja książki The Terror
Cock-a-Doodle-Doo……………………………………. Elegy Written in a Country Farmyard
Compte de Fenix………………………………………….. Naukowe rozwiązanie dla problemu rządu
Cor Scorpionis…………………………………………….. Recenzja książki Ogilvie’s Astrological Birthday
Createur de signe V, auteur de „Thumbs Up!”………………………………………………………….. La Gauloise
Cro-Cro……………………………………………………… Z listy przygotowanej dla Geralda Yorke’a
Cyril Grey……………………………………………………. Najemca mieszkania w Nowym Jorku, jako jeden z bohaterów Moonchild
D. Carr………………………………………………………… Recenzja książki Priestess of Isis
David Thomas……………………………………………… Recenzja książki Stranger Than Fiction
DCLXVI…………………………………………………….. Używany jako odbiorca Księgi Prawa
Der Meister Therion……………………………………… Pansophia. Używany w niemieckich wydaniach książek
Diogenes…………………………………………………… Recenzja książki My Psychic Recollection
Dionysus Carr, profesor eugeniki na Uniwersytecie w Tubingen…………………………..  On The Management of Blondes
Doris Leslie………………………………………………… Recenzja The Porch tom I, numer 3
Dost Achiha Khan………………………………………. Five Adorations
Dr M.D. Balt………………………………………………. Podpis pod receptami na Eliksir, ok. 1933 r.
Dziedzic Boleskine……………………………………… Używany jako właściciel Boleskine House
Dżentelmen z Uniwersytetu w Cambridge………. Akeldama
E. Aleister Crowley……………………………………… Artykuł na temat wspinaczki w Guide to the Walks & Climbs around Arolla
E. Le Roulx………………………………………………….. Z listy przygotowanej dla Geralda Yorke’a
Ed. (skrót od Edytor)…………………………………….. Recenzja książki After Death, What?
Edith…………………………………………………………. Używany jako podpis pod telegramami do Everarda Fieldinga
Edytor………………………………………………………… Orgy of Cant
E.A. Crowley………………………………………………… Beachy Head; Chalk Climbing on Beachy Head (to pawdziwe inicjały Crowleya)
Edward Albert Crowley………………………………….. Podpis pod kandydaturą do wyborów samorządowych
Edward Kelly……………………………………………….. Śledztwa Simona Iffa; recenzja książki John Dee
Edwd. Alex. Crowley……………………………………. Podpis pod testamentem z 1922 r.
E.G.O………………………………………………………… The Writing on the Ground
Ein Englander…………………………………………….. Das Gesicht Englands
Elaine Carr………………………………………………….. The Priestess of Panoramita
Emid Parsons (lat dwanaście)……………………….. War Poetry
Eric Tait…………………………………………………….. Recenzja książki Abnormal Psychology
Ethel Ramsay………………………………………………. The Sabbath; The Daughter of Horseleech
Felix…………………………………………………………… Recenzje książek The Limit i Tenterhooks
Filozof Kwaw……………………………………………… Discourse on Woman
Fra. H.I. (Edynburg)………………………………….. Madame Tussaud Besant
Fra. O.M……………………………………………………… Magiczne motto; recenzja książki The Maniac
Francis Bendick…………………………………………… The Earth; The Violinist; The Vixen
George Achibald Bishop…………………………………. White Stains
Georgos……………………………………………………… Recenzja książki The Human Chord
Gerard Aumont…………………………………………… Metoda thelemy; Trzy szkoły magiji; Tajemna konferencja; The Black Messiah
Goj…………………………………………………………….. The Jewish Problem Restarted; An Open Letter to Rabbo Joel Blau
Hamlet R…………………………………………………….. Recenzja książki True Ghost Stories
Hans Brietman…………………………………………….. Old England Had a Nafy
H.D. Carr……………………………………………………. Rosa Mundi; Rosa Coeli; Rosa Inferni
Herbert J. Wilcox (lat czternaście)………………….. More War Poetry
Herr Herman Rudolph von Alastor…………………. Offener Brief
H. Fra. P. 4°=7›…………………………………………….. Liber Arcanorum (uwaga)
H.G……………………………………………………………. Recenzja książki A Sermon for Whit Sunday
Hilda Norfolk…………………………………………….. At Bordj-an-Nus
H.K.T…………………………………………………………. Recenzja książki Perfect Ceremonies of Craft Freemasonry
Hodgson Y. Knott………………………………………… Recenzja książki Doris Case of Multiple Personality
Hrabia MacGregor……………………………………….. Używany podczas rozwodu z Rose
Hrabia Skellet……………………………………………….. Imię, pod którym przedstawiono go Rose w Paryżu w 1902 r.
Hrabia Vladimir Svareff………………………………… Wstęp do Jezebel, Epilog do Ahab, używany jako imię i nazwisko najemcy w Londynie
H. Sapiens…………………………………………………… Recenzja książki Evolution Criticised
I.W.E………………………………………………………… Biograficzna nota w Księdze Thota [?], Future of Thelema
James Gilbert Bayley…………………………………… Użyty w telegramie do Jane Wolfe z 26 maja 1943 r.
James Grahame………………………………………… The Old Man of the Peepul Tree
J.B. Mason…………………………………………………. Liber CLXI
J.C……………………………………………………………. Recenzja książki Psychical Phenomena
J.Mc.C……………………………………………………….. Recenzja książki Introduction to Physiological Psyhology
J. Turner…………………………………………………….. Art and Clairvoyance
Jean Mercure……………………………………………… A Walk in London During the Blitz
Jeanne la Goulue…………………………………………. La Legende de l’Absinthe
John Masefield, junior………………………………….. The Spadger
John Roberts………………………………………………… Love and Time
John St. John……………………………………………….. Recenzja książki A Chaste Man
Johnatan Hutchinson, natu minimus………………. Recenzja książki The Lost Valley
Judasz Kajapas Prawdziwoluby………………………. Dopisek do Adaptation of ‘Onward Christian Soldiers’ to the Needs of Bethren
Justus M (nota bene nie M. Justice)……………….. Stowarzyszenie Ukrytych Mistrzów
Kain………………………………………………………….. The Byron Centenary
Kaligula II……………………………………………………. Recenzja książki Peter The Cruel
Khaled Khan………………………………………………… Serce Mistrza
K.H.A.K……………………………………………………… Recenzja książki New Social Religion
Ko Hsuan…………………………………………………… Tao Te Ching, Khing Kang King, Yi King, Coins of Ko Yuen
K.S.I…………………………………………………………… Recenzja książki The Master Mason’s Handbook
Kwaw Li Ya………………………………………………… Artykuły w Vanity Fair; recenzja książki Gitanjali and Fruit Gathering
Laura Grahame…………………………………………… Recenzja książki The Whirlpool
Lavinia King……………………………………………….. Suffragette, A Farce; także jedna z bohaterek w Moonchild
Lemuel S. Innocent……………………………………….. A Literatooralooral Treasure-Trove
Leo…………………………………………………………….. Recenzja książki New God & Other Essays
Leo Vincey………………………………………………….. The Rosicrucian Scandal
Leo Virdis…………………………………………………….. Recenzja książki Alchemy Ancient and Modern
Lichtarz……………………………………………………….. Recenzja książki Mysticism
Logos Ainos Thelema…………………………………… Z listy przygotowanej dla Geralda Yorke’a
Londyński Lekarz…………………………………………. The Drug Panic
Lord Lockey…………………………………………………. Używany w Kulm Hotel, w St. Moritz, Szwajcaria, 1904 r.
L.P. 33.Y……………………………………………………. Leaves from a Lost Portfolio
L.T……………………………………………………………. Recenzja książki Altar in the Wilderness
MacGregor z Boleskine i Abertaff…………………… Leaves from a Journal of Our Life in the Highlands
Madame Bock Brune…………………………………….. How I became a Famous Mountaineer (część D)
Mahatma Guru Sri Paramahamsa Shivaji……… Eight Lectures on Yoga
Mahatma Sri Paramananda Guru Swamiji………. The Hindu at the Polo Ground
Marie Lavroff………………………………………………… The Colour of My Eyes; God’s Journey
Martial Nay………………………………………………….. The Dreams Circean; The Ordeal of Ida Pendragon
Mary Smith…………………………………………………. The Book of the Heart’s Blood of the Lily God
Matthew Portland………………………………………… Only a Dog (jedynie maszynopis)
Mentalny Podróżnik……………………………………… William Blake
Merachel de Cambronne……………………………….. Recencja w The Equinox, tom I, numer 7
Michael Fairfax…………………………………………….. Poezje w The English Review; The Rock; To a Newborn Child; Moon-Wane
Mistrz………………………………………………………… Używany podczas wykładów w USA
Mistrz Therion…………………………………………….. Magija w teorii i praktyce; Liber II: Orędzie Mistrza Theriona; Odrodzenie magiji; The Ouija Board
Mohamed (na randce, wygnany z trumny)………. Recenzja książki Divorce Problems of Today
Morfeusz……………………………………………………… Recenzja książki The Secret of Efficiency
M. Tupper………………………………………………….. Recenzja książki Man – King of Mind, Body and Circumstance
Móżdżek……………………………………………………… An Open Letter to the Leader of the National Suffrage Movement
M.W…………………………………………………………… Podany w indeksie do The Equinox jako recenzent, lecz w piśmie nie ma żadnych artykułów podpisanych tymi inicjałami
N. [= NEMO]……………………………………………….. Recenzja książki The Cloud on the Sanctuary; oficjalne dokumenty
Nick Lamb…………………………………………………. Recenzja książki Apocalypse Unsealed
Nowojorski Specjalista……………………………….. Wielkie narkotykowe złudzenie
N.W…………………………………………………………… Recenzja książki Psychism
O.C. [Ophelia Cox]……………………………………… Alexandra, Instroductory Pindoric Ode
O. Dhammaloyu…………………………………………. Recenzja książki The Buddhist Review
Ofiara………………………………………………………… Morphia
O.H…………………………………………………………. Recenzja książki Bracken
O.H. Masters……………………………………………… Otwarty list do A.C. w związku z wystawą kart tarota [napisany do siebie w imieniu Zakonu Ukrytych Mistrzów]
Oliver Haddo……………………………………………….. How to Write a Novel; Psychologia haszyszu
O.M…………………………………………………………. Magiczne motto, często używany
Opat Bolskine [sic]………………………………………. Żołnierz i Garbus [tylko wydanie kanadyjskie]
OU MH……………………………………………………. Magiczne motto, często używany
Pan Boleskine…………………………………………….. Elder Eel; używany jako nazwisko w hotelach w Kairze
Pani Bloomer-Greymare………………………………. How I became a Famous Mountaineer (część E)
Panurge……………………………………………………… Recenzja książki Dweller on the Threshold
Percy Flage…………………………………………………. Recenzja książki The Triumph of Pan
Percy W. Newlands……………………………………… How I became a Famous Mountaineer
Perdurabo………………………………………………….. Magiczne motto, często używany, Book 4, część 1 i 2; On the Ontological Quality of Phantoms; wstęp do Sefer Sefirot
Phyllis Dare………………………………………………… Dedykacja na kopii Amphora podarowanej Fullerowi
Pi [grecka litera]…………………………………………. Recenzja książki The Key to the Tarot
Piłat Złośnik……………………………………………… Drugi dopisek do Adaptation of ‘Onward Christian Soldiers’ to the Needs of Brethren
Pionek…………………………………………………………. The Worth of Chess to Life
Probant……………………………………………………….. Recenzja The Porch, tom I, numer 5
Prof. P.P. Week……………………………………………. Thoughts of a Psychologist
Profesor Jacobus Imperator………………………… Recenzja książki Magnetic Mirror
Profesor Theophilus von Schwartzkopf, profesor zoologii na Uniwersytecie w Tubingen……………………………………………………. Z listy przygotowanej dla Geralda Yorke’a
Profesor Thorold Horwalssen, Uniwersytet z Hango……………………………………………………….. Z listy przygotowanej dla Geralda Yorke’a
Proh Pudor………………………………………………… Z listy przygotowanej dla Geralda Yorke’a
Prometeusz………………………………………………… Percy Bysshe Shelley
Przegrany…………………………………………………….. From a German Armchair
Przyjaciel Balzaca Rodina i Oscara Wilde’a Epsteina………………………….…………………………. Barnard’s Lincoln Unvisited
Robert Tayle Klissingen………………………………. How I Live on the Interest of the Money I Owe
Robinson C. Crowley……………………………………. Recenzja książki Beyond Life
R. Otter………………………………………………………. The International Forum
S. Holmes…………………………………………………… Recenzja książki An Adventure
S.C. Hiller…………………………………………………… My Crapulous Predecessors
Sheamus O’Brien…………………………………………. Sinn Fein
Sherlock Holmes…………………………………………. Podany w indeksie do The Equinox jako recenzent, lecz w piśmie nie ma żadnych artykułów podpisanych tymi inicjałami
Sir Alastor Kerval…………………………………………. Podpis złożony jako najemca Villa Santa Barbara w Cefalu
Sir Medium Coeli…………………………………………. How I became a Famous Mountaineer (część B)
S.J. Mills………………………………………………………. The Professor and the Plutocrat
Słoneczko……………………………………………………. Crowley do oskarżyciela w sprawie rozprawy w 1934 r.
S.O.S…………………………………………………………… Recenzja książki The Village
Sri Paramahamsa Tat…………………………………… Ratan Devi w Vanity Fair 1916
Sumatra Rapper………………………………………….. Recenzja książki Java Head
Super Sinistram………………………………………….. Recenzja książki Oscar Wilde and His Mother
Św. E.A. z M. i S…………………………………………. Carmen Saeculare
Święty Edward Aleister Crowley…………………… The Ship i jako sygnatariusz w Zapisie z Wyborów Suwerennego Narodowego Wielkiego Mistrza Generalnego
Św. Maurycy E. Kulm…………………………………… Recenzja książki Poems Dramatic and Lyrical
Tablica……………………………………………………….. Podpis pod listem do Geralda Yorke’a
Ten, który używa to codziennie……………………… Geomancy
Ta Dhuibh…………………………………………………… Chess Notes
Tarr M.B……………………………………………………… Recenzja książki Spiritism and Insanity
Thomas Wentworth……………………………………… Thorough
T.M.O. 666………………………………………………….. Podpis pod listami oznajmiającymi „Słowo Ekwinokcjum”, lata 30-te
TO MEGA THERION………………………………….. Magiczne motto
Tu Li Yu………………………………………………………. Samobójcza nota z Boca di Inferno
V. English, doktor medycyny………………………… The Testament of Magdalen Blair
Victor………………………………………………………… Z listy przygotowanej dla Geralda Yorke’a
V.V.V.V.V………………………………………………….. Magiczne motto; Thumbs Up! (wersja z 1944 r.)
W.H. Frater O.M…………………………………………. John St. John
Wielebny C. Verey……………………………………….. Clouds Without Water
Wielebny P.D. Carey…………………………………….. Concerning Young Love, Sir Richard Burton
Wielki Mistrz…………………………………………….. July 1st, Joyful Celebration
William Shakespeare poprzez tablicę Ouija……… Recenzja książki Patience Worth
Zmarły Major Lutiy………………………………………… The Scented Garden (Bagh-i-Muattar)
Żałobnik odziany w zieleń……………………………… Recenzja książki The Dance of Shiva